MAMO POWER Dieselgeneratorsett for OLJE- OG GASSFIELD

Arbeidstilstanden og miljøkravene til olje- og gassutvinningsanlegg er svært høye, noe som krever en sterk og pålitelig strømforsyning av elektriske kraftgeneratorsett for utstyr og tunge prosesser.
Generatorsett er avgjørende for kraftstasjonsanlegg og kraften som kreves for produksjon og drift, samt tilførsel av reservestrøm ved strømbrudd, og unngår dermed betydelige økonomiske tap.
MAMO POWER tar i bruk dieselgeneratoren designet for tøffe miljøer for å møte arbeidsmiljøet som må ta hensyn til temperatur, fuktighet, høyde og andre forhold.
Mamo POWER kan hjelpe deg med å identifisere det best egnede generatorsettet for deg og samarbeide med deg om å bygge en tilpasset kraftløsning for olje- og gassinstallasjonen din, som skal være robust, pålitelig og fungere til de beste driftskostnadene.

MAMO POWER-generatorer er designet for de tøffeste værforholdene, samtidig som de opprettholder svært effektive og pålitelige arbeid 24/7 på stedet.MAMO POWER gen-sett er i stand til å operere kontinuerlig i 7000 timer per år.